12 dec. 2012

Te ontdekken : J.M. Coetzee, een schrijversleven


Ondanks de internationale status van J.M. Coetzee als schrijver en literatuurwetenschapper bestond er tot op heden nog geen uitgebreide biografie over de Nobelprijswinnaar. Zuid-Afrikaans letterkundige J.C. Kannemeyer kreeg de volledige mede werking van Coetzee en zijn familie, vrienden en collega’s en hij nam talloze interviews met hen af om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van Coetzee.

Het is halverwege de zeventiende eeuw, als Dirk Couché (die later zijn naam als Coetsé gaat schrijven) zich inscheept op de Asia en van Texel naar Kaap de Goede Hoop vaart. Hij komt uit Kampen en vestigt zich met zijn echtgenote als vrije burger in een boerderij, die hij Coetzenburg noemt. Biograaf Kannemeyer heeft zich verdiept in voorouders van John Coetzee en schetst een levendig beeld van de eerste Nederlanders die in Zuid-Afrika gaan wonen. De familie van moederskant komt oorspronkelijk uit Duitsland en onder hen bevinden zich ook enkele schrijvers van romans en tractaten in het Afrikaans. Coetzees vader Jack was advocaat en zijn moeder Vera Wehmeijer was onderwijzeres.

Kannemeyer zet vele misverstanden recht in deze magistrale biografie. Hij belicht onder meer Coetzees houding ten opzichte van het apartheidsregime, zijn deelname aan een studentenprotest op de universiteit van Buffalo, waardoor hij wordt uitgewezen uit de Verenigde Staten, zijn standpunt in de kwestie Salman Rushdie. Hij vertelt over Coetzees eerste stappen in de literatuur en citeert diens eerste lange, epische gedicht, hij gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Coetzees romans en geeft voor het eerst achtergrondinformatie over Coetzees huwelijk, zijn kinderen en de manier waarop Coetzee zich voor zijn gezin heeft ingezet.

Deze zorgvuldige biografie is onmisbaar voor iedereen die een van de belangrijkste schrijvers van onze tijd beter wil leren kennen. J.M. Coetzee. Een schrijversleven is een uitstekend gedocumenteerde biografie en een onmisbare bron van informatie voor iedereen die nieuwsgierig is naar de achtergronden en wording van Coetzees indrukwekkende oeuvre en zijn relatie tot Zuid-Afrika. (bron : uitgeverijcossee.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten