23 dec. 2012

Alessandro Baricco - Emmaüs


Emmaüs is een verhaal over vier pubervrienden: Luca, Bobby, ‘de Pater' en de ik-verteller. Samen vormen ze het muziekbandje van de parochiegemeenschap. De verteller heeft het altijd uitdrukkelijk over ‘wij' en ‘ons' als hij over het vriendenclubje spreekt. Daarmee benadrukt hij niet alleen hun hechte band, maar ook de radicale tegenstelling die hij ziet tussen mensen die doordrongen zijn van de katholieke leer en de mensen die het zonder die leidraad doen. Die laatsten zijn voor de jongens haast een aparte mensensoort: ‘figuren aan de horizon'. Ze zijn niet deugdzaam, niet voorzichtig, ze kennen geen schaamte, en ze oogsten zowel goed als kwaad.
Daardoor ziet hun leven er rijker en spannender uit, maar verloopt het ook vaak tragisch. Tegelijk gaat er voor de vier jongens een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit van het mooie, raadselachtige, promiscue, fatale meisje Andre, dat voor hen duidelijk tot het andere kamp behoort. Totaal gehypnotiseerd wagen zij zich over ‘de grens', en lopen daarbij de nodige kleerscheuren op.
 
 
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten